ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!

ЕТИЧЕН  ПРАВИЛНИК ЗА ПОВЕДЕНИЕ  И  ОБЩУВАНЕ

                                      МЕЖДУ  ДЕЦАТА  В ГРУПАТА

 

         І. ОБЩИ  НРАВСТВЕНИ  ПРАВИЛА:

 1. Радвай се на успеха на другаря си.
 2. Не прехвърляй своята вина на други.
 3. Говори само истината.
 4. Не се хвали даже и с най-добрата си постъпка-доброто дело само говори за себе си.
 5. Пази доверието на другарите си.
 6. Като си дал дума -дръж на нея, като си дал обещание – изпълни го.
 7. Истинския приятел се познава не само в радост, но и в беда.
 8. Никога не обиждай.
 9. Грижи се за другите.Защитавай по-слабите от теб.

 

ІІ. КУЛТУРНО-ХИГИЕННИ НАВИЦИ

 1. Ставай сутрин в едно и също време.
 2. Старателно се измивай,почиствай зъбите, сресвай се.
 3. Измивай си ръцете винаги преди ядене и след тоалетна.
 4. На масата стой винаги изправен.
 5. Правилно използвай приборите за хранене.
 6. Храни се без да бързаш.
 7. Не троши хляба, а го отчупвай
 8. Използвай салфетки по време на хранене.
 9. Използвай носна кърпа, когато кихаш.
 10. Старателно си подреждай дрехите преди да си легнеш.

 

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА КУЛТУРА НА ДЕЙНОСТТА:

 1. Не стой никога без работа.
 2. Не отлагай днешната работа за утре.
 3. Довършвай започнатата работа до край.
 4. Прави всичко което умееш сам., без да търсиш помощ от възрастните.
 5. Поддържай ред и чистота в къщи и в детска градина.
 6. Внимателно се отнасяй към вещите и играчките.
 7. Обичай природата и се грижи за нея.
 8. Разглеждай книгите само с чисти ръце, без да подгъваш краищата им.
 9. Ако нещо не си разбрал попитай възрастния.
 10. Бъди настойчив при постигане на целта си.

 

ІV . ПРАВИЛА ЗА КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ

 1. Използвай думите за културно общуване-“здравей”,” довиждане”,”моля”
 2. Бъди приветлив и вежлив с всички.
 3. Не прекъсвай възрастните, не се намествай в техния разговор.
 4. Отстъпвай мястото си на другарчето си при нужда.
 5. Вдигни и вежливо подай падналия от някого предмет.
 6. Поделяй с другаря си играчките, книжките,играй задружно.
 7. Помагай на по-малките и по-слабите.
 8. Не се блъскай, не изпреварвай и отстъпи място на момичетата пред себе си.
 9. С уважение се отнасяй към труда на другите.
 10. Не пречи на по-големите и не проявявай капризи.

News

ДОД 2019г.

08.07.2019 20:36
След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - английски език, футбол и приложни изкуства, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва:     № Вх. № ФИРМА ОБЩ БРОЙ...

Обява

12.06.2019 18:47
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №170 „ПЧЕЛИЦА" На основание чл.19 от , Наредба № 5 на МОН за предучилищно образование, Раздел II чл.8 от Правила за осъществяване на допълнителни...

ЗАПОВЕД №257

10.06.2019 18:45
ЗАПОВЕД №257 От 07.06.2019г. На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и представен Протокол от 05.06.2019г от проведено...

Обява

22.05.2019 17:46
Изх. №77-77/21.05.2019г. Детска градина 170 "Пчелица" Гр. София, р-н Надежда, ул. Любородие 4 Тел.: 02/9382922; 02/9676822 О Б Я В А За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години, съгласно...

Заявление за предоставяне на обществени административни услуги

29.01.2019 18:50
заявление административни услуги.docx (12,4 kB) 

Обществени административни услуги

29.01.2019 18:27
Детска градина 170 "Пчелица" предоставя следните обществени услуги:  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Правно основание за предоставянето на административната услуга/...

Правилник за пропускателния режим на 170 ДГ за учебната 2017/ 2018 г.

04.10.2017 22:03
Правилник за пропускателния режим на 170 ДГ.doc (89088)

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2017/ 2018 г.

04.10.2017 22:01
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.doc (238080)

Правилник за дейността на ДГ 170 Пчелица за учебната 2017/2018 г.

04.10.2017 21:58
Правилник за дейността на ДГ 170.doc (430080)

Юбилей на ДГ 170

09.04.2017 18:19
170 ДГ "Пчелица" отпразнува своя 50- годишен юбилей под мотото "Всичко започва от златното детство". По време на тържеството за пръв път бяха представени пред публика знамето и химна на детската градина. Тематични модерни и народни танци, както и детски стихове зарадваха многобройната...